Great success 2013-14

List of our students who scored 95% and above in their board examination. (Academic Year 2013-14)

 1. Vaidehi Somani – 98.4%
 2. Ayesha Khan – 97.8%
 3. Hrituja Chavhan – 97.8%
 4. Harsh Surekha – 97.2%
 5. Jiva Bhise – 97%
 6. Devanshi Shah – 97%
 7. Manali Lathiya – 96.8%
 8. Revati Kale – 96.8%
 9. Ammar Raja – 96.4%
 10. Prachala Mane – 96.4%
 11. Saloni Doshi – 96.4%
 12. Samish Bawaskar – 96.4%
 13. Swara Bangad – 96.2%
 14. Abhishek Toshniwal – 96%
 15. Nisha Agrawal – 96%
 16. Prasad Zanjad – 96%
 17. Radhika Chiraniya – 96%
 18. Rutwik Khandelwal – 96%
 19. Sufiya Areeb – 96%
 20. Nikhil Khatal – 96%
 21. Yamini Kothari – 95.8%
 22. Anshu Keswani – 95.6%
 23. Harsha Goyal – 95.6%
 24. Kajal Jalori – 95.4%
 25. Rajashree Patil –  95.4%
 26. Yash Kothari – 95.4%
 27. Ajay Yewale – 95.4%
 28. Shivani Jangid –  95.2%
 29. Akshay Sapkal – 95%
 30. Piyush Santani – 95%
 31. Rahul Chandwani – 95%
 32. Sarang Deshmukh – 95%